7 аять тәфсире

Наличие: Нет в наличии
Цена: 780 рублей

Краткое описание:

Тафсиры 7 аятов

Описание "7 аять тәфсире"

Шушы көннәрдә генә «Раннур» нәшриятында өр-яңа китап дөнья күрде. Ул «7 аять тәфсире» дип атала. Уитап 688 биттән тора, каты тышлы һәм яхшы сыйфатлы ак кәгазьдә басылган.
«7 аять тәфсире» Исламдагы айлар, көннәр һәм дини бәйрәмнәргә багышланган беренче китап. Биредә җомга, шимбә, якшәмбе, дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе көннәрнең хикмәтләре, намазлары һәм фазыйләтләре тәкъдим ителә. Бу көннәрдә  укыла торган догалар да урын алган китапта. Шулай ук мөхәррәм, сафәр, рабигыль-әүвәл, рабигыль-ахир, җөмәдел-әүвәл, җөмәдел-ахир, рәҗәб, шәгъбан, рамазан айлары хакында тәфсилләп язылган. Бу айларда укылачак догалар, салават әйтү хакында, махсус намазлар да бирелә. Гашура, мәүлид, рәгаиб, мигъраҗ, Бәраәт, Кадер, Гарәфә кичәсе бәйрәмнәре хакында күп мәгълүмат табарга була. Уразага, корбан чалуга кагылышлы сорауларга җаваплар бирелә, вәгазьләр тәкъдим ителә. Бу китапта мөнәҗәтләр, хикәятләр дә урын алган. Һәм шулай ук фитыр сәдакасы турында  да мәгълүмат табарга була. Тормыш-көнкүрештә туган башка төрле сорауларга да тулы җаваплар урын алган бу китапта. Догалар, сүрәләр һәм аятьләрнең гарәпчәсен, транскрипциясен һәм тәрҗемәсе белән бирелгән.


ЭЧТӘЛЕК

«Әл-ФӘтех» сҮрӘсе    3
Сүрәнең тәфсире    14
“Әд-Духан” сҮрӘсе    20
Сүрәнең тәфсире    28
“Әс-Сафф” сҮрӘсе    37
Сүрәнең тәфсире    41
“Әл-Җумугъа”    46
Сүрәнең тәфсире    50
“Ән-Ниса” сҮрӘсе    52
Сүрәнең тәфсире    122
«Әс-СӘҖдӘ» сҮрӘсе    153
Сүрәнең тәфсире    160
“Йунус” сүрәсе    165
Сүрәнең тәфсире    199
Айлар, кӨннӘр хакында    227
Айлар, көннәр фазыйләте    227
Яңа айны күргәч кылына торган гамәлләр    230
Кайсы көндә нинди гамәл кулай?    237
Атна көннәрендә мөбарәк вакытларда эшләргә
киңәш ителә торган фигыльләр хакында    239
Җомга көн фазыйләтләре    242
Якшәмбе көн фазыйләтләре    244
Дүшәмбе көн фазыйләтләре    244
Җомга көннең хикмәтләре    244
Җомга көн гамәлләре    247
«Әл-Кәһеф» сүрәсенең фазыйләтләре (җомга вәгазе)    265
Җомга намазы хакында    267
Кемгә җомга намазын үтәмәскә була?    268
Җомга намазыннан соң...    268
Кичләрен нәрсә укырга?    269
«Йәсин» сүрәсен үлем түшәгендә
ятучылар өчен уку хакында    270
Азан хикмәтләре (вәгазь)    271
Көндәлек намазлар вакыты    275
Дүшәмбе көн намазлары    276
Дүшәмбе кичәсендә салават әйтү хакында    276
Сишәмбе көн намазлары    277
Чәршәмбе көн намазлары    277
Чәршәмбе кичәсендә салават әйтү хакында    278
Пәнҗешәмбе көн намазлары    278
Җомга көн намазлары    278
Шимбә көн намазлары    279
Шимбә көнне салават әйтү хакында    279
Якшәмбе көн намазлары    279
Якшәмбе кичәсендә салават әйтү хакында    280
Якшәмбе көнне салават әйтү хакында    281
Кайбер нәфел намазлар хакында    285
Намаз белән бәйле мәгълүматлар    290
Кыйла күргел намазыңны (мөнәҗәт)    292
Намазга кагылышлы сорау-җаваплар    295
«Дога-и җәмиләһ»    311
«Дога-и җәмиләһ» фазыйләтләре    317
Һәр көн укылачак догалар    318
Җомга көнне укылачак дога    318
Шимбә көнне укылачак дога    320
Якшәмбе көнне укылачак дога    322
Дүшәмбе көнне укылачак дога    324
Сишәмбе көнне укылачак дога    326
Чәршәмбе көнне укылачак дога    328
Пәнҗешәмбе көнне укылачак дога    329
«Әлхәмд» сүрәсен бүлеп уку хакында    332
Салават кәбир догасы    333
МӨхӘррӘм ае    336
Мөхәррәм аеның 1 нче көнендә ураза тоту    340
Мөхәррәм аеның 1 нче һәм
10 нчы көнендә укылачак дога    341
Мөхәррәм аенда ураза тоту хакында Пәйгамбәр
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең мөбарәк хәдисләре    342
Мөхәррәм ае намазлары    344
Гашура көне    346
Гашура көне намазы    347
Гашура көнне ураза тоту хакында    348
Гашура көнендә укыла торган дога    349
Гашура көнендә авыз ачтыру хакында    351
Гашура көнне госел коену    351
Гашура көне гамәлләренең тәртипләре    351
Кыйссалар    353
Гашура көне белән бәйле вакыйгалар    356
Кыйссалар    363
СафӘр ае    399
Сафәр аеның беренче чәршәмбе намазы    400
Сафәр аеның һәр көнендә укылачак сәлам аятьләре    402
Сәлам аятьләренә өстәмә дога    405
Сафәр ае буена укылачак дога    406
Сафәр ае догасы    407
Сафәр аеның ахыргы чәршәмбесе    408
Сафәр аеның соңгы чәршәмбе намазы    410
Рабигыль-ӘҮвӘл ае    411
Мәүлидин-нәби бәйрәме хакында    414
Мәүлид кичәсенең фазыйләтләре    415
Мөхәммәд әл-Мостафа салләллаһү галәйһи
вә сәлләмнең могҗизалары    419
«Мә кәнә» аятьләре    420
Бу аятьләрнең тәфсире    422
Мәүлид догасының уку рәвеше    425
Мөхәммәд салләллаһү галәйһи вә сәлләмнең дөньяга килүе    429
Рәсүлуллаһ Мөхәммәд әл-Мостафа салләллаһү галәйһи
вә сәлләмнең мөбарәк шәҗәрәсе    431
Пәйгамбәр салләллаһү галәйһи вә сәлләмнән калган мирас    433
Мөһер-шәриф    433
«Мөһер-шәриф» догасы    434
Хилйә-и шәриф (хатимә)    434
Мәүлид мөнәҗәт-салаватлары.
Рәсүл Әкрамның нәсәб шәрифе    436
Мәүлидин-нәбине укыгач кыла торган дога    445
Салават укуның фазыйләтләре (вәгазь)    447
Салават әйтүнең саваплары    452
Хәзрәти пәйгамбәребез Мөхәммәд
салләллаһү галәйһи вә сәлләм тәсбихе    455
Салават-шәрифә әйтү турында    456
Салават әйтүнең хикмәтләре (вәгазь)    457
Салават-и Күнһиййә    462
«Түнҗинә» салаваты    463
Бу салаватның фазыйләтләре    464
«Саләти-тәфриҗиййә» салаватын уку тәртибе    465
Гаҗәеп бер салават    466
Салават «Җәүһәрәтүл-Кәмәл» (адәм-җеннәр тәсбихенә
тиң салават)    468
Бу салаватның фазыйләтләре    470
Салават-и Әгъзам    470
Дөнья-ахирәт ризыгының муллыгы өчен салават    472
Рабигыль-ахир АЕ    473
ҖӨмӘдел-ӘҮвӘл АЕ    474
ҖӨмӘдел-ахир АЕ    475
РәҖӘб ае    476
Рәҗәб әл-мүрәҗҗәб    485
Рәҗәб ае хакында (вәгазь)    492
Рәҗәб аеның фазыйләтләре    494
Рәҗәб ае зикерләре    496
Хәзрәти Габдуллаһ ибне Солтан истигъфары    497
Рәҗәб аеның беренче кичәсе гамәлләре    499
Рәҗәб аеның беренче кичәсендә укыла торган дога    500
Рәҗәб аенда ураза тоту хакында    502
Рәҗәб аенда салават әйтү хакында    505
Рәҗәб аеның махсус намазлары    506
Бу намазларны үтәү тәртибе    511
Рәгаиб кичәсе    515
Рәгаиб кичәсе гамәлләре    521
Мигъраҗ вә Исра вакыйгасы    523
Пәйгамбәребезнең Мигъраҗ кичәсендә күргәннәре    524
Ахырзаман билгеләре    528
Пәйгамбәребезгә азан өйрәтелүе    529
Мигъраҗ кичәсе гамәлләре    531
Рәҗәб-шәриф аенда 11 «Кольһүәллаһ» уку хакында    533
Мөбарәк 3 айның догалары    534
ШӘгъбан ае    535
Шәгъбан әл-мугаззам    541
Шәгъбан-шәриф аеның беренче кичә намазы    542
Шәгъбан әл-мүкәррам аенда ураза тоту хакында    542
Шәгъбан әл-мүкәррам аенда Коръән уку хакында    546
Шәгъбан аенда салават әйтү    547
Коръән-Кәримдә Бәраәт кичәсе хакындагы аятьләр    547
Бәраәт кичәсе гамәлләре    548
Бәраәт кичәсе фазыйләтләре    558
Китап сүзе    561
Шәгъбан аеның соңгы дүшәмбесендәге ураза    563
Рамазан ае    566
Рамазан аенда укыла торган догалар    569
Рамазан аеның тәсбихләре    569
Шәһри рамазан вәгазе    569
Мәрхабә, хуш киләсең, шәрәфәтле рамазан!    573
Рамазан аеның 1 нче кичәсенең махсус намазы    576
Рамазан-шәриф догасы    576
Рамазан-шәрифнең көнлек зикерләре    582
Рамазан-шәриф аеның тарихый көндәлеге    585
Рамазан аеның хикмәтләре    586
Рамазан аенда һәр көн укылачак махсус намазлар    587
Ураза    594
Уразага ният. Ифтар догасы    594
Уразаның хикмәте һәм әһәмияте    595
Кемнәргә ураза тотмаска мөмкин?    597
Ураза бозылып, каза кылу өчен сәбәп булган хәлләр    599
Уразаны бозмаган нәрсәләр    599
Уразаның файдалары    600
Ураза белән бәйле шәригать хөкемнәре    602
Рамазан ае истигъфары    604
Кадер кичәсе гамәлләре    605
Кадер кичәсе (мөнәҗәт)    608
Гает көннәре    609
Ике гает арасында никах укыту    610
Рамазан-шәрифне озатканда укыла торган дога    611
Фитыр сәдакасы    612
Уразага кагылышлы сорау-җаваплар    613
Рамазан рузасы (мөнәҗәт)    623
Изге рамазан ае (мөнәҗәт)    624
Фарыз булмаган ураза хакында    625
ШӘҮвӘл ае    627
Шәүвәл-шәриф уразасын тоту фазыйләтләре    629
Шәүвәл ае гамәлләреннән    630
ЗӨлкагъдӘ ае    632
Зөлкагъдә ае гамәлләре    632
ЗӨлхиҖҖӘ ае    633
Зөлхиҗҗә аеның хикмәтләре, фазыйләтләре    641
Зөлхиҗҗә аеның савабы    643
Зөлхиҗҗә көннәренең кәрамәтләре    644
Зөлхиҗҗә аеның беренче ун көнендә тәһлил әйтү хакында    644
Зөлхиҗҗә ае гамәлләре    645
Хикәят    646
Зөлхиҗҗә аеның уразасы    647
Зөлхиҗҗә аеның зикер-догалары    648
Зөлхиҗҗә аеның әүвәлге ун көн намазы    650
Гарәфә көне    652
Гарәфә көне кәрамәтләре    652
Гарәфә көне фазыйләтләре    652
Гарәфә кичәсе догалары    653
Гарәфә кичәсенең һәм көненең намазы    654
Гарәфә көне уразасы    654
Гарәфә көнендә укыла торган догалар    655
Гарәфә кичәсе гамәлләреннән    659
Хаҗга китә алмаган кешенең гамәлләре    659
Хәерле гадәт (вәгазь)    662
Корбан гаете кичәсенең намазы    666
Корбан чалу турында (вәгазь)    666
Корбан гаетендә корбан чала алмаган кеше гамәлләре    674
Гает көннәренең зикерләре    674
Тәкбир әйтү хакында    675
Тәкбир сыйгасы    676
Корбан чалуга кагылышлы сорау-җаваплар    678
Зөлхиҗҗәнең соңгы кичәсендә үтәлә торган нәрсәләр    680
Тормыш-көнкүрештә туган сорауларга җаваплар    681

© 2020 «Книги-почтой на татарском языке.»
ИП Гарафутдинов Алмаз Рустэмович
Все права защищены